slavencontract tussen Meester VIC  en HOER latexslaafboy


Contract tussen Meester, nader vernoemd als Meester, en LatexSlaafboy, nader vernoemd als Slaaf, waarbij de Slaaf volledig en onvoorwaardelijk wordt onderworpen aan zijn wil en niets zelf in te brengen heeft.

Het lichaam van de Slaaf wordt volledig eigendom van de Meester. 

Naast de voorwaarden bevat het contract ook regels voor de wijze waarop de Slaaf zich dient te gedragen.


Naast dit contract verschijnt een addendum waarin expliciete afspraken en voorschriften staan m.b.t. de uitvoering van dit contract.


Het staat de Meester vrij het contract (als ook het addendum) zonder voorafgaande instemming van de Slaaf aan te passen of te wijzigen.
                                                         Artikel 1 – Algemeen gedrag


Algemene regels :

Regel 1 :     Privé en werk gaan ten alle tijden voor.

Regel 2 :     Meester hoeft zich nooit te verontschuldigen, de Slaaf echter wel.

Regel 3 :     Meester bepaalt het tempo.

Regel 4 :     De Slaaf verplicht zich van elke opdracht een verslag(je) en foto's/filmpjes af te 

                    geven aan de Meester. 

Regel 5 :     De Slaaf aanvaardt dat de Meester niet bij elke opdracht rechtstreeks of wel real

                    toezicht houdt.

Regel 6 :     De Slaaf verplicht zich altijd een plug in te hebben tenzij hij naar de toilet moet. 

                    De Meester kan aangeven welke plug dit moet zijn. 

                    Uitzondering hierop is privéaangelegenheid van de Slaaf en hier geen mogelijk 

                    voor heeft en dan nog met uitsluitend toestemming van de Meester. 

Regel 7 :     Prikbroek e.d. zijn standaard die overdag gedragen moeten worden met 

                    uitzondering als de Meester hier andere toestemming aan verleend. 

                    Bij overnachten is dit niet noodzakelijk tenzij de Meester het alsnog wenselijk

                    acht dat het wel moet.

Regel 8 :     De Slaaf heeft onder geen enkele voorwaarde een eigen wil.

                    Hij zal zich moeten houden aan de opdrachten van de meester of de Slaaf dit nu 

                    leuk of niet leuk vind. Hierop is geen enkele uitzondering mogelijk


De Slaaf onderwerpt zich volledig aan Meester en legt zijn lichaam geheel in handen van zijn meester uit vrije wil en zonder dwang. 

De Slaaf spreekt hem aan met Meester in privésfeer en in het bijzijn van gelijkgestemden, echter niet in het bijzijn van vrienden, kennissen, werkrelaties en/of familie waarbij men niet bekend is met de rolverdeling tussen Meester en zijn Slaaf

In het bijzijn van ‘anderen’ noemt de Slaaf zijn Meester bij zijn normale naam.


Artikel 1.1


In gepaste setting begroet de Slaaf zijn Meester door voor hem te knielen, met gebogen hoofd. De Slaaf blijft nederig in deze houding totdat Meester aangeeft dat het genoeg is. 

Dit doet de Slaaf elke keer als hij contact heeft met Meester tenzij deze anders bepaalt.


Artikel 1.2


Indien noodzakelijk zal de Meester zijn Slaaf op passende wijze straffen. 

De Slaaf zal gewillig en gehoorzaam zijn straf ondergaan op het moment dat de Meester het schikt.


Artikel 2 – Trouw en loyaliteit


De Slaaf is volledig trouw aan zijn Meester en geeft de Meester de mogelijkheid dit op alle mogelijke manieren te controleren. 

Indien de Meester dit wenst krijgt deze een lijst met inlogcodes en passwoorden van al zijn mailadressen en andere sociaal media. 

Ook geeft hij, indien de Meester dit wenst inzage in al zijn overige correspondentie. 

Tevens geeft de Slaaf Meester toestemming software op zijn computer te installeren waardoor hij op afstand controle heeft op het computergebruik van de Slaaf.

Op bovenstaande zijn na toestemming geen uitzonderingen meer mogelijk. 


Artikel 2.1


De Slaaf draagt 24/7/365 een CB (kuisheidsgordel). 

De sleutel(s) of controlelabel van de CB wordt door Meester beheerd of op een door de Meester te controleren manier bij de Slaaf thuis. (bijv. timerbox, nummerlock enz.) gedeponeerd.  


Meester bepaalt wanneer de Slaaf is toegestaan fysieke uiting te geven aan zijn opwinding zoals de Meester dit wenst. (Zie ook artikel 7.1)


Artikel 2.2


In gepaste setting draagt de Slaaf in het bijzijn van zijn Meester een collar en boeien, als teken van onderwerping, respect en trouw aan zijn Meester.


Artikel 2.3


De Slaaf zal zonder toestemming van Meester geen gesprek aangaan met andere Meester(s) en/of dominanten en er ook geen opdrachten voor uitvoeren. Uitzonderingen zijn als de Slaaf vooraf toestemming heeft gevraagd Meester. (zie ook artikel 3.3)Artikel 2.4


Het is de Slaaf verboden enige vorm van seksuele handelingen te hebben met zichzelf of anderen, behoudens wanneer hij hier door Meester opdracht of toestemming voor krijgt.


Artikel 2.5


De Slaaf mag geen sexueel contact hebben met derde tenzij de Meester hiervan op de hoogte is en hier toestemming geeft en hier zal dan een vergoeding tegen over moeten staan voor aanschaf van nieuwe toys welke door de meester worden aangewezen in overleg met de slaaf.

De Slaaf mag ook geen andere slaven opdrachten geven of in bezit hebben of bepaalde opdrachten laten vervullen zonder enige toestemming van de Meester.

Bij toestemming zal de Meester wel eisen dat dit zichtbaar kenbaar wordt gemaakt in de vorm van taal of teken op zijn eigen site of andere sites.

Indien hij van derde de beschikking krijgt over gratis toys, kleding moet dit duidelijk vermeld worden op zijn site.   


Artikel 2.6


De Slaaf zal indien Meester dit wenst Meester vergezellen naar BDSM bijeenkomsten of fetisj feesten en zich op passende wijze gedragen.


Artikel 3 – Verplichtingen


De Slaaf zal Meester op alle mogelijke manieren gunstig proberen te stemmen. 

Eigen initiatief van de Slaaf zal door de Meester worden gewaardeerd en beloond als Hem dit goeddunkt. 

Seksuele handelingen zijn hierbij ten strengste verboden zonder toestemming van de Meester.


Artikel 3.1


De Slaaf beheert een website https://latexSlaafboy.nl/ 

Deze geeft o.a. informatie over de Slaaf, zijn gear, toys, drijfveren en activiteiten. De Slaaf is verplicht de site up-to-date te houden.

Indien de Meester dit eist dan is de Slaaf verplicht daar artikelen op te plaatsen welke door de Meester geëist worden. Ook eventuele foto en filmverslagen, hier is geen ontkomen aan als hem dit wordt opgedragen.


Artikel 3.2


De Slaaf is verplicht zich tenminste 2 x per week ’s avonds aan te bieden op één of meerdere sekssites als camhoer. (De details hiervoor worden in een apart document vermeld)


Artikel 3.3


De Slaaf zal in alle contacten, profielen, conversaties en aanwezigheid op sekssites melden dat hij eigendom is van Meester VIC.


Artikel 4 – Lichaam en uiterlijke verzorging


De Slaaf zal zijn lichaam ten alle tijden hygiënisch en schoon houden en goed verzorgen. 

Haardracht en baardgroei altijd in overleg met de Meester.


Artikel 4.1


De Slaaf zal zich kleden zoals zijn Meester dit wenselijk acht. 

Dit kan in passende kledij zijn, vrijetijdskleding, erotische kleding, normaal ondergoed  is niet meer toegestaan.

Leer, Latex of PVC en maskers zijn standaard kleding. 

Bij online activiteiten van de Slaaf zal Meester opgeven wat gedragen moet worden.


Artikel 4.2


De Slaaf zorgt voor een goede lichamelijke verzorging. 

Hij draagt zorg voor het glad houden van pik, ballen, bilspleet en oksels. 

Hij draagt zorg voor een goede hygiëne en verzorging van zijn lichaam.


Artikel 4.3


De Slaaf zorgt ervoor dat zijn slavenkleding altijd in goede staat verkeert (schoon en heel). Tevens zorgt hij ervoor dat de toys na gebruik gereinigd worden.


Artikel 5 – Communicatie


Communicatie tussen Meester en Slaaf gebeurt via Skype. 

Daarnaast wordt een Google agenda gebruikt om alle opdrachten voor de Slaaf in te vermelden. 

Meester is niet verplicht op berichten van de Slaaf te reageren.


Artikel 5.1


Tenminste 1 keer per dag stuurt de Slaaf ’s ochtends een bericht om de Meester op passende wijze te begroeten en bewijs van het uitvoeren van zijn opdracht te leveren. 

Voordat de Slaaf gaat slapen, informeert hij de Meester over zijn activiteiten op de sekssites en wenst hem een goede nacht.


Artikel 5.2


De Slaaf houdt Meester exact op de hoogte van zijn afspraken en meldt zich regelmatig waar hij is wanneer Meester dit wenst. 

De afspraken worden door de Slaaf in de Google agenda vermeld.


Artikel 5.3


Wanneer Meester een bericht via Skype naar de Slaaf stuurt, regeert deze ten alle tijden binnen 10 minuten. Wanneer dit geen wenselijk moment betreft, laat hij de Meester dit op correcte wijze weten en meldt zich daarna zo snel mogelijk.


Artikel 5.4


Website, zie artikel 3.1


Artikel 6 – In en om het huis


Het huis van Slaaf is zijn privé domein. 

Meester zal hier geen inbreuk of aanspraken op maken voor toegang.


Artikel 6.1


De Slaaf zal zorg dragen voor een afgesloten ruimte in zijn huis die kan worden ingericht voor zijn BDSM activiteiten.


Artikel 6.2


De Slaaf zal in privésfeer ten alle tijden gekleed zijn in kleding passend bij zijn status. (zie artikel 4.1)


Artikel 7 – Seksualiteit


De Slaaf heeft geen recht op beleving van eigen seksueel genot. 

Meester kan ieder moment beschikken over het lichaam van de Slaaf voor zijn eigen seksuele genot.


Artikel 7.1


De Slaaf draagt 24/7/365 een CB. (Zie ook artikel 2.1) De sleutel of nummerlabel hiervan is in bewaring op een door de Meester te controleren manier bij de Slaaf thuis. (bijv. timerbox, nummerlock enz.)


Artikel 7.2


De Slaaf heeft geen recht om een erectie te krijgen en mag nooit klaarkomen. Opgesloten klitje moet altijd genegeerd worden


Artikel 7.3


De Slaaf mag proberen Meester te verleiden tot seksuele activiteiten. Meester bepaalt of hij hier gehoor aan zal of gaan geven. 

De Slaaf kan echter nooit de wensen tot seksuele activiteiten van zijn Meester weigeren.


Artikel 7.4


De Slaaf gaat akkoord met het zich laten vastbinden (bondage of zelfbondage) en blinddoeken op momenten dat de Meester dit wenselijk acht.


Artikel 7.5


De Slaaf zal open staan voor een verder verkenningstocht van alle mogelijkheden en toys binnen de BDSM en binnen de grenzen van fantasie van zijn Meester, waarbij hij kan vertrouwen dat zijn Meester de beperkingen, zoals genoemd in artikel 9, zal respecteren.


Artikel 7.6


Als Meester wil dat de Slaaf zicht verhoert aan een andere dominant, zal de Slaaf dit uitvoeren en verslag uit brengen. Een vergoeding in geld of in kado’s is dan wel een must


Artikel 8 – Straffen


Straffen worden opgelegd door de Meester wanneer het gedrag van de Slaaf hiertoe aanleiding geeft. (verzaken van taken, onvoldoende informeren, onbeleefd gedrag enz.) De Meester kan daarnaast, louter voor eigen genot,  zonder aanleiding of oorzaak de Slaaf straffen.


Artikel 8.1


De Slaaf zal zijn straffen nederig en vrijwillig ondergaan. Straffen kunnen worden gegeven in de vorm van:


•    martelwerktuigen (prikpads, prikbroekjes, klemmen en dergelijke)


•    opsluiting


•    hoereren voor de Meester


•    vernedering fysiek en mentaal


•    anaaloprekking of gebruik van dildo’s en/of pluggen


•    bondage middels touwen, boeien, kettingen, sloten of folie


•    uitvoeren van opdrachten


Artikel 8.2


De Meester heeft geen enkele reden of aanleiding nodig om zijn Slaaf te pijnigen wanneer hij hier zin in heeft.  Voor het genot of ontspanning van de Meester is de Slaaf verplicht de orders op te volgen welke hem opgedragen worden. 


Artikel 9 – Beperkingen


Voor zowel Slaaf als Meester zijn de volgende onderdelen onbespreekbaar:


•    kinderen


•    hard drugs


•    fecaliën


•    dieren


•    fysiek letsel/bloed


•    ademplayArtikel 9.1


Slaaf kan geen gebruik maken van safewoorden.


Artikel 9.2


Het getekende contract kan alleen door de Meester worden opgezegd.


Artikel 10 – Verplichtingen Dominant


De Meester is zich bewust van zijn superioriteit en macht. 

Hij zal ten alle tijden de persoonlijke omstandigheden van de Slaaf in acht nemen.


Artikel 10.1


De Meester heeft de mogelijkheid zijn Slaaf zijn grenzen te laten verkennen en verleggen maar zal de veiligheid en gezondheid van de Slaaf ten alle tijden bewaken.


Artikel 10.2


Pijn- en grensverleggende spellen en straffen zullen alleen in nuchtere en waakzame toestand van de Meester worden uitgevoerd.


Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:


                            

Meester . ………………………………………………….         


latexSlaafboy ………Datum: 17-09-2023